Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/f14x64/domains/jadwigalegnica.pl/public_html/b/templates/echse_v3/functions.php on line 616
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/f14x64/domains/jadwigalegnica.pl/public_html/b/templates/echse_v3/functions.php on line 616

Co jest cenne w oczach Pana ?

Biskup Zbigniew Kiernikowski

 W drugą niedzielę Wielkiego Postu, roku B, śpiewamy podczas liturgii fragmenty Psalmu 116. Jest to jeden z Psalmów wchodzących w skład tzw. Wielkiego Hallelu. Był to zbiór Psalmów (różnie kształtowany w różnych okresach i środowiskach), które stanowiły pochwalną modlitwę (Psalmy mające motyw „Alleluja”) używaną podczas świętowania Paschy lub też innych ważnych świąt Izraela a także stanowiły elementy bogactwa modlitwy każdego Izraelity.

Czytaj więcej...

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/f14x64/domains/jadwigalegnica.pl/public_html/b/templates/echse_v3/functions.php on line 616

Drogi Pana – łaska i wierność 

Biskup Zbigniew Kiernikowski

W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu śpiewamy jako Psalm responsoryny po pierwszy, czytaniu początkową część Psalmu 25. Był on już w tym roku użyty w trzecią Niedzielę zwykłą, to jest przed kilku tygodniami. Było to jednak z innym refrenem. Wtedy był to refren zaczerpnięty z 4 wiersza tego Psalmu: Naucz mnie, Panie, chodzić Twoimi ścieżkami. Dziś mamy refren zaczerpnięty z 10 wiersza tego Psalmu: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Przyjrzyjmy się bliżej tej tak bardzo krótkiej „definicji" dróg Pana – łaska i wierność w kontekście podanego nam dziś w liturgii Psalmu.

Czytaj więcej...

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/f14x64/domains/jadwigalegnica.pl/public_html/b/templates/echse_v3/functions.php on line 616

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Biskup Zbigniew Kiernikowski

W trzecią Niedzielę roku B śpiewamy fragment Psalmu 25 z refrenem wziętym z piątego wiersza tego psalmu: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Psalm 25 wyraża cały szereg emocji i odczuć, jakie rodzą się w Dawidzie i w każdym człowieku, który staje przed Panem Bogiem i szczerze chce wznieść zwoją duszę, to znaczy swoje życie do Pana (zob. pierwszy wiersz Psalmu). Chce je poddać Panu Bogu Chce nauczyć się (zdobyć „praktykę"), jak zaufać Panu. Dosłownie, jak oprzeć swe życie na Panu Bogu, by się nie pomylić i nie zostać zwiedzionym do tego stopnia, aby kimś, nad kim zatryumfują przeciwnicy i nieprzyjaciele.

Czytaj więcej...

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/f14x64/domains/jadwigalegnica.pl/public_html/b/templates/echse_v3/functions.php on line 616

Wyznać swój grzech – cieszyć się jako sprawiedliwy

Biskup Zbigniew Kiernikowski

W szóstą niedzielę roku B śpiewamy fragmenty Psalmu 32. Ten psalm jest zatytułowany jako „maszkil" dany przez Dawida. Taki tytuł noszą niektóre Psalmy (zob. np. 52, 53, 54 55). Jest to rodzaj literacki. Określenie „maszkil" to pouczenie, swoista instrukcja życiowa pełna zadumy i refleksji. Może być rozumiane jako pouczenie dawane przez mistrza swemu uczniowi. Jest to przekazywanie własnego doświadczenia tym, którzy go potrzebują.

Czytaj więcej...

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/f14x64/domains/jadwigalegnica.pl/public_html/b/templates/echse_v3/functions.php on line 616

Radość pełnienia woli Boga

Biskup Zbigniew Kiernikowski

W drugą Niedzielę zwykłą roku B śpiewamy fragmenty Psalmu 40. Jest to Psalm wyrażający z jednej strony błogość Dawida z powodu tego, czego doświadcza w swoim życiu (wiersze 4-6). Z drugiej zaś strony są w nim momenty wołania z głębi doświadczenia przeciwności, nędzy i opuszczenia (ww. 13-18). Między tymi dwoma fragmentami przedstawiającymi dwa aspekty życia Dawida jest to wyznanie wyrażające sposób relacji Dawida (człowieka) do Boga i Boga do człowieka.

Czytaj więcej...

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/f14x64/domains/jadwigalegnica.pl/public_html/b/templates/echse_v3/functions.php on line 616
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/f14x64/domains/jadwigalegnica.pl/public_html/b/templates/echse_v3/functions.php on line 616

Parafialne info

Zapisz

Zapisz

Zapisz