Świadome, czynne, pełne i owocne uczestnictwo wiernych w liturgii Kościoła.

Ks. Marcin Kołodziej

Liturgia na pierwszym miejscu stawia Eucharystię, która jest centrum życia chrześcijańskiego. W niej wyraża się jedność wspólnoty wierzących i potwierdza jej hierarchiczny charakter. Aby mogło to w pełni zaistnieć muszą być spełnione postulaty świadomego, czynnego, pełnego i owocnego udziału chrześcijan w sprawowanej liturgii.

Czytaj więcej...

Rytuał chrztu i jego symbolika

Z ks. Maciejem Zacharą MIC rozmawia redakcja Liturgia.pl

Jakie są początki rytuału chrztu, skąd wzięła się taka forma?

W czasach Jezusa, w samym judaizmie, jak i poza nim, istniały różne obmycia i kąpiele rytualne. W judaizmie miały one miejsce na przykład przy wprowadzaniu w urząd nowych kapłanów. Istniała również praktyka rytualnej kąpieli towarzysząca przyjmowaniu prozelitów.
więcej...

Liturgia trydencka podkreśla ofiarny charakter Mszy

Wejście w świat liturgii tradycyjnej doprowadziło mnie do głębszego zrozumienia Mszy św. jako bezkrwawej Ofiary Chrystusa – mówi dla portalu PCh24.pl ks. Dawid Pietras, wikariusz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie, diecezja zielonogórsko-gorzowska.
Otrzymał Ksiądz święcenia kapłańskie w 2008 r., a więc w niespełna rok po ogłoszeniu motu proprio „Summorum Pontificum". Czy kwestią tradycyjnej liturgii interesował się już Ksiądz w seminarium?
W seminarium pełniłem posługę ceremoniarza, odpowiadałem także za koło liturgiczne. Wcześniej, jako licealista, kilkukrotnie brałem udział w Kursie Oazowym dla Animatorów Liturgii. To wszystko doprowadziło mnie do głębszego zainteresowania się liturgią Kościoła.
więcej...

OGÓLNE WPROWADZENIE
DO MSZAŁU RZYMSKIEGO
Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego
Rzym 2002

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Czytaj więcej...

ARS CELEBRANDI - ARS PARTICIPANDI
W CELEBRACJI MSZY ŚWIĘTEJ (Katechezy)

Ks. Stanisław Araszczuk

Katecheza 1
W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO MSZY ŚWIĘTEJ?

W czasach, w których przyszło nam żyć, przeżywanie Mszy św. jako tajemnicy zbawienia dokonującej się tu i teraz, coraz częściej staje się tylko zewnętrzną praktyką, pozbawioną duchowego i wewnętrznego przygotowania. Dlaczego tak się dzieje? Czy jest to tylko wpływ otaczającego nas świata, który za cel stawia sobie wygodne życie, pozbawione jakiegokolwiek wysiłku i umartwień? Można ulec tym pokusom, jednak czy na tym polega dojrzałe przeżywanie swojej wiary? Dobrze przeżyta Msza św. może dać człowiekowi prawdziwe szczęście, o które tak trudno we współczesnym świecie.

Czytaj więcej...

Parafialne info

Zapisz

Zapisz

Zapisz

1578839
Your IP: 107.22.83.0
Server Time: 2017-08-17 05:57:31