Bp Józef Sebastian Pelczar

Czy prawdziwem jest zdanie, że można trzymać się jakiejkolwiek religii, albo też nie troszczyć się wcale o dogmaty, byle tylko "żyć dobrze"

Spotykamy się z zarzutem: Wszystkie religie opierają się na prawdzie i dają człowiekowi jakieś prawidła życia: czyż tedy nie słuszna, by mu zostawić do woli, jaką religię chce wyznawać?

Czytaj więcej...

Adwent

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie ciągłe księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Więcej...

DARIUSZ KOWALCZYK SJ

Zmartwychwstanie ciała

 

Tekst pochodzi z kwartalnika Życie Duchowe, WIOSNA 42/2005
Ktoś słusznie stwierdził, że chrześcijaństwo przez swoje cmentarze może sprawiać wrażenie religii, która uważa materię i ciało za coś niegodnego człowieka. Gdyby jakiś przybysz z daleka, zupełnie nieobeznany z nauczaniem Kościoła, chciał dojść do jakichś wniosków na podstawie nagrobkowych napisów, to zapewne w żadnej mierze nie mógłby odkryć, że chrześcijanie wierzą w zmartwychwstanie ciała.

Czytaj więcej...

O zabobonach czyli kumania się ludzi z demonami. Rozmowa ze św. Augustynem

Duchy, pragnąc kogoś zwieść, podsuwają każdemu to, o czym wiedzą, że zdoła go usidlić skutkiem jego własnej ciekawości i pożądania.
Święty Augustyn (354 – 430) jako młodzieniec uważał, że chrześcijaństwo jest religią niegodną człowieka wykształconego. W swojej młodości dotknął niemalże każdego grzechu. Nic – ani ludzka miłość, ani wykształcenie, ani prestiż, ani wysokie dochody – nie dawało mu szczęścia.

Czytaj więcej...

Kardynał Newman. Niebo i wiekuista szczęśliwość

 

Kto żyje w niewidzialnym świecie?

- Lecz wszystko to nie łączy się z istnieniem tego drugiego świata, o którym będę teraz mówił, działającego ponad nami; świadomość jego istnienia nie jest dla nas czymś zaskakującym. Może on być rzeczywiście obecny i wywierać swe wpływy, jakby objawiał nam siebie. I oto ów świat jest i tutaj, jak powiada Pismo. Zapytacie, czym jest i co ze sobą przynosi?

Czytaj więcej...

Parafialne info

Zapisz

Zapisz

Zapisz

1578870
Your IP: 107.22.83.0
Server Time: 2017-08-17 06:02:31