Modlitwa uwielbienia

Adorować Boga...

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: "Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierna Miłość" (KKK 2096). Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie" (KKK 2097).

"Zawsze...trzeba się modlić i nie ustawać" (Łk 18,1) - modlitwa jest więc dla chrześcijanina spełnieniem nakazów Bożych, a z wszystkich rodzajów modlitw modlitwa uwielbienia jest najbardziej bezinteresowną.
więcej...

Czy muszę się modlić?

Erem Maryi "Brama Nieba"

„Jeśli jesteś chrześcijaninem, powinieneś się modlić!"... To niezbyt szczęśliwa argumentacja, która zamazuje piękno i sens modlitwy. Takie nakazowe wezwanie najczęściej „mobilizuje" jedynie do „modlitwy magicznej" lub „modlitwy faryzejskiej". Jak te pokusy funkcjonują?

Czytaj więcej...

Moc wspólnej modlitwy

Erem Maryi "Brama Nieba"

 

Jedno słowo Bożej modlitwy ma większą wartość aniżeli najpiękniejsze ludzkie przemowy. Nie jest to poetycka przenośnia, ale dosłowna prawda. W modlitwie człowiek wchodzi w relację z Bogiem, który przychodzi poprzez kierowane ku Niemu słowo. Słowo staje się „przewodem", poprzez który dociera „prąd" Bożej łaski.

Czytaj więcej...

Parafialne info

Zapisz

Zapisz

Zapisz

1578806
Your IP: 107.22.83.0
Server Time: 2017-08-17 05:49:43