ŻYWOTY Ś W I Ę T Y C H

PATRONÓW POLSKICH

X. PIOTR PĘKALSKI

ŚW. TEOLOGII DOKTOR, KANONIK STRÓŻ ŚW. GROBU CHRYSTUSOWEGO

Na dzień 15 października

ŻYWOT ŚWIĘTEJ JADWIGI

KSIĘŻNEJ ŚLĄSKIEJ I POLSKIEJ

zebrany z rękopisu z XIV-go stulecia, który się dostał z biblioteki klasztoru trzebnickiego do księgozbioru katedry wrocławskiej, a w r. 1839 przez STENCLA został wydany.

 

Jadwiga, ta piękna latorośl ze szczepu Bertolda wyrosła, rozwinęła się, zakwitła i obfity przyniosła owoc cnót i pobożności w winnicy Chrystusowej, na śląskiej ziemi. Urodziła się ona w r. 1166, z ojca Bertolda, księcia morawskiego, margrabiego badeńskiego, hrabiego na Tyrolu; z matki Agnieszki, córki margrabiego zarazem hrabiego Rochleta Dedona, który ze krwi Karola Wielkiego pochodził; jako nieodrodna latorośl, nasiąkła sokiem bogobojności domu Bertolda. Rosła Jadwiga na pociechę rodziców swoich, rokując im piękne nadzieje mądrości i cnoty; a gdy się w niej władze umysłowe rozwijać zaczęły, wyjawiała nieraz tak roztropne swe zdania, jak w dorosłym wieku; uczono ją czytać, pisać i pierwszych zasad wiary chrześcijańskiej.

Czytaj więcej...

Święta Jadwiga patronka Śląska

 

Jako datę urodzenia Świętej przyjmuje się 1173r. Pochodziła z hrabiowskiego rodu niemieckiego Diessen Andechs (Bawaria)i prawdopodobnie urodziła się w rodzinnym zamku w Andechs. Młodzieńcze lata spędziła na pobieraniu nauk (język łaciński, haft, malowanie, muzyka i pielęgnowanie chorych) w klasztorze benedyktynek w Kitzingen nad Menem, by w późniejszym czasie osiąść we Wrocławiu, na dworze księcia Bolesława Wysokiego.

Czytaj więcej...

Parafialne info

Zapisz

Zapisz

Zapisz

1578856
Your IP: 107.22.83.0
Server Time: 2017-08-17 06:00:25