Parafia św. Jadwigi Śląskiej - Aktualności
Magia - cała prawda

Zapraszamy na sympozjum : Magia - cała prawda, które odbędzie się 5 kwietnia 2014 w kościele w. Jana Chrzciciela

w programie:

o walce duchowej
co o magii mówi Biblia i Ojcowie Kościoła
świadectwo nawróconego bioenergoterapeuty
wschodnie źródła magii
o magi w literaturze
o bioenergoterapii, homeopatii i innych zagrożeniach

Zapraszamy 5 kwietnia 2014 - par. św.Jana Chrzciciela w Legnicy

 
ARS CELEBRANDI - ARS PARTICIPANDI
W CELEBRACJI MSZY ŚWIĘTEJ (Katechezy)

Ks. Stanisław Araszczuk

Katecheza 2
PEŁNY I CZYNNY UDZIAŁ WIERNYCH
W CELEBRACJI MSZY ŚWIĘTEJ

Zdarza się każdemu, cicho lub na głos, narzekać na nudną Mszę św. Mimo najlepszych chęci, wysilonej uwagi nie potrafimy skupić się na tym, w czym uczestniczymy. Mechanicznie powtarzamy słowa w liturgii, gesty zamiast znakami są tylko ruchami bezrefleksyjnie towarzyszącymi modlitwom. I ostatecznie Msza św. toczy się gdzieś w tle, a my bezradnie o coś prosimy, za coś przepraszamy i dziękujemy. Na koniec jesteśmy znudzeni i niepewni, jak nasze prośby i niepokoje mają się do tego, co w swej liturgii oferował nam Kościół.

Więcej…
 

ARS CELEBRANDI - ARS PARTICIPANDI
W CELEBRACJI MSZY ŚWIĘTEJ (Katechezy)

Ks. Stanisław Araszczuk

Katecheza 1
W JAKI SPOSÓB NALEŻY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO MSZY ŚWIĘTEJ?

W czasach, w których przyszło nam żyć, przeżywanie Mszy św. jako tajemnicy zbawienia dokonującej się tu i teraz, coraz częściej staje się tylko zewnętrzną praktyką, pozbawioną duchowego i wewnętrznego przygotowania. Dlaczego tak się dzieje? Czy jest to tylko wpływ otaczającego nas świata, który za cel stawia sobie wygodne życie, pozbawione jakiegokolwiek wysiłku i umartwień? Można ulec tym pokusom, jednak czy na tym polega dojrzałe przeżywanie swojej wiary? Dobrze przeżyta Msza św. może dać człowiekowi prawdziwe szczęście, o które tak trudno we współczesnym świecie. To w Komunii św. najpełniej można doświadczyć przeogromnej miłości Jezusa, który staje się dla nas prawdziwym pokarmem na drodze wiary. Stąd też wypływa potrzeba jak najlepszego przygotowania swego serca na przy-jęcie tak wielkiego daru. Święty Filip Neri, założyciel oratorianów (1515-1595) pouczał: kto staje na modlitwie bez przygotowania, podobny jest do ptaka, który chce latać, a jeszcze nie jest do tego gotowy. Jeśli święty miał na myśli każdorazowy akt modlitwy indywidualnej, tym staranniejsze przygotowania powinniśmy podejmować przed Mszą św. - tak, by godnie i owocnie w niej uczestniczyć.
Konferencja Episkopatu Polski w swoich wskazaniach do Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego podkreśla doniosłą rolę dobrego przygotowania do Mszy św. W punkcie trzecim czytamy: „Wszyscy udający się na sprawowanie Eucharystii powinni się do niej przygotować przez post i modlitwę, przez pojednanie z Bogiem i braćmi, a także przez rozważanie słowa Bożego i przygotowanie daru ofiarnego". Do tych wskazań na-wiążemy w niniejszym rozważaniu.

Więcej…
 
 
Przekraczanie granic
Erem Maryi "Brama Nieba"

Odwaga przekraczania granic. Gotowość wchodzenia w nową, dotychczas nieznaną przestrzeń istnienia. Mądra determinacja, aby przezwyciężać bezmyślne schematy. Zdecydowane wyplątywanie się z dotychczasowych sieci uprzedzeń i sztucznych konwenansów...

Tak wiele w człowieku woła, aby przekroczyć obecnie zniewalające granice i doświadczyć tego, czego głębia duszy i rdzeń ciała pragnie. Takie święte przekraczanie, to fascynujące doświadczenie. Ma w sobie jak najbardziej dosłownie Boski Smak. Ale niestety, wszelka Boska propozycja znajduje od razu kontr-propozycję ze strony Złego. Przeogromne misterium duchowej walki. Dlatego warto od razu uzmysłowić sobie, że istnieją dwie radykalnie odmienne drogi przekraczania granic.

Więcej…
 
Akcja „Kapłani proszą o modlitwę"

Do 10 kwietnia portal Kaplani.com.pl przyjmuje zgłoszenia parafii z całej Polski do modlitwy w intencji konkretnego księdza. Akcja "Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę" tradycyjnie już odbędzie się w Wielki Czwartek. Jej celem jest modlitwa za kapłanów jako wyraz solidarności z nimi oraz wspólnej odpowiedzialności za dobro Kościoła.

Akcja polega na umożliwieniu wiernym w poszczególnych parafiach podjęcia modlitwy w intencji konkretnego księdza. Po liturgii Wielkiego Czwartku będzie można wziąć specjalnie przygotowane "wizytówki", na których widnieje imię księdza, rok jego święceń oraz intencja (ta sama dla wszystkich księży). Osoba, która wzięła intencję, zobowiązuje się do modlitwy za danego kapłana przez kolejne 30 dni. Na wizytówce jest też wskazówka, że po zakończonej modlitwie można przekazać tę intencję kolejnej osobie, aby modlitwa trwała. W tym roku ma to być modlitwa o to, by ksiądz ukazywał sobą Jezusa i był gorliwy w walce o każdego człowieka.

Akcja odbędzie się w Wielki Czwartek - szczególne święto kapłanów - który w tym roku przypada 17 kwietnia. Zgłoszenia parafii przyjmowane są do 10 kwietnia. Może go dokonać proboszcz, wikariusz lub osoba świecka upoważniona przez proboszcza. Propozycja wzięcia udziału w akcji modlitewnej dotyczy parafii z całej Polski oraz polskich parafii z innych krajów. "Ufamy, że dzieło to będzie się rozwijać, aby poczucie odpowiedzialności za Kościół i jego kapłanów mogło wzrastać i szerzyć się pośród wiernych"

Więcej informacji na temat akcji na stronie kaplani.com.pl.

Źródło: http://www.diecezja.legnica.pl/

 
RODZINA RODZINIE - Rodziny polskie rodzinom ukraińskim

Akcja realizowana dzięki możliwościom stworzonym przez Pocztę Polską, która powołując akcję „Paczka na Ukrainę" umożliwia bezpłatne przesyłanie paczek na Ukrainę do końca marca br.
więcej...

 
***
W małej kapliczce przy drodze
przez okienko maleńkie,
spogląda Matka Boża,
uśmiecha się do nas pięknie.

 

Jak Słońce jaśnieje nad nami,
Z wszystkich niewiast wybrana,
Królowa nieba i ziemi,
Matka naszego Pana.

Więcej…
 
Rozważ to dobrze, czyli myśli zbawienne dla dobrych i złych
Rozważania na Wielki Post

ROZDZIAŁ I.
O potrzebie rozważania rzeczy ostatecznych.

Czyś to kiedy rozważył, co jest przyczyną tak pospolitego między ludźmi niedbalstwa w sprawie zbawienia? a temsamem źródłem wiecznego potępienia tylu osób? Podobno nie co innego, jeno to, że rzadko, albo wcale nie myślą o prawdach wiecznych; bo stąd, mówi prorok Jeremiasz, pochodzą wszystkie zdrożności i skażenia obyczajów na świecie, że niema nikogo, coby rozważał w sercu.
Czytaj dalej...

 
 
 
Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy

Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

ul. Jana Kazimierza 1, 59-610 Wleń

Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety - ulotka

Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżycia Wielkiego Tygodnia - Wielkanocy 2014.

Jak co roku, zapraszamy Państwa do wspólnego przeżycia wyjątkowych dni Wielkiego Tygodnia we Wleniu. W malowniczej okolicy, w wiosennym klimacie doliny rzeki Bóbr, w atmosferze domu zakonnego - zapraszamy całe rodziny, osoby samotne i zorganizowane grupy.

Wydarzenia Wielkiego Tygodnia skłaniają do wnikliwej analizy samego siebie... Zatem:

Więcej…
 

 

INFORMACJE i OGŁOSZENIA

I KOMUNIA ŚWIĘTA

BIERZMOWANIE


.....................................................


..............................................

Ogłoszenia drobne
 

 

 


Copyright © 2014 PARAFIA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W LEGNICY. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.